Buve.nl
 
Kijk mij

Leiden, 2 mei 2000


Hoe langer ik kijk

Hoe meer ik zie

Maar wat ik zie

Dat weet ik nie


De spiegel antwoordt met de vraag

En net zo snel, of net zo traag

Als ik hem heb gesteld

[BACK TO MENU]Thoughts.html